Monday, 12 October 2015

Fadhilat Asma-ul Husna ~ Part 21

Label ni direka khusus untuk memuatkan emel-emel berantai (baca - yang baik2 saja ya) yang perlu dilupuskan sebab emel dah penuh okey. Emel ni dah lama, sejak tahun 2005 kot. Jadi, bolehla dari takda entry langsung kan?


Tarikh E-mel ; 24 Februari 2005

ALLAHU                  Ertinya Yang mengeluarkan sekalian makhluk dari tiada menjadi ada.

AR RAHMAANU      Ertinya Kasih sayang kepada hambaNya di dunia.

AR RAHIIMU           Ertinya Yang Kasih sayang kepada orang-orang mukmin pada hari Akhir

AL MALIKU             Ertinya Yang Mempunyai Kerajaan

AL QUDDUUSU      Ertinya Yang Maha Suci

AS SALAAMU          Ertinya Sejahtera daripada kekurangan

AL MU'MINU           Ertinya Yang Mengimamkan hambaNya

AL MUHAIMINU     Ertinya Yang Sangat Mencintai dan Memelihara.

AL'AZIIZ                   Ertinya Yang Menyalahkan.

AL- JABBAARU      Ertinya Yang Sangat Gagah.

AL MUTAKABBIRU Ertinya Yang Maha Besar.

AL KHAALIQU         Ertinya Yang Menciptakan MakhlukNya.

AL BAARI-U             Ertinya Yang Menerbitkan Makhluk.

AL MUSHAWWIRU  Ertinya Yang Merupakan Makhluk.

AL GHAFFAARU     Ertinya Sangat Mengampuni.

AL QAHHAARU      Ertinya Yang Sangat Keras.

AL WAHHAABU      Ertinya Yang Sangat Memberi.

AR RAZZAQU          Ertinya Yang Sangat Memberi Rezeki.

AL FATTAHU         Ertinya Yang Membuka Khazanah Rahmat.

AL'ALIIMU               Ertinya Mengetahui.

AL QAABIDHU        Ertinya Yang Menggenggam, Menyempitkan Rezeki dan Menguranginya bagi seseorang yang disempitkan.

AL BAASITHU         Ertinya Maha Melapangkan.

AL KHAAFIDHU     Ertinya Yang Menurunkan.

AR RAAFI'U             Ertinya Maha Mengangkat.

AL MU'IZZU             Ertinya Maha Menang dan memberi kepada yang dikehendakinya.

AL MUDZILLU         Ertinya Yang Merendahkan atau Menghinakan.

AS SAMII'U               Ertinya Maha Mendengar.

AL BASHIIRU          Ertinya Maha Melihat.

AL HAKAMU            Ertinya Yang Menetapkan Hukum-hukum MakhlukNya.

AL'ADLU                  Ertinya Yang Maha Adil.

AL LATHIIFU          Ertinya Yang Maha Halus.

AL KHABIIRU         Ertinya Yang Maha Mengetahui atau Waspada.

AL HALIIMU            Ertinya Maha Penyayang dan Penyabar.

AL'AZHIIMU            Ertinya Maha Agung.

AL GHAFUURU      Ertinya Maha Pengampun.

ASY SYAKUURU     Ertinya Yang Sangat Syukur.

AL'ALIYYU               Ertinya Yang Maha Tinggi Martabatnya.

AL KABIIRU            Ertinya Yang Maha Besar.

AL HAFIIZHU        Ertinya Yang Maha Memelihara.

AL MUQI ITU           Ertinya Yang menjadikan makanan.

AL HASIIBU             Ertinya Yang Menghisab atau Menghitung.

AL JALIILU               Ertinya Yang Maha Agung dan Mulia.

AL KARIIMU            Ertinya Mulia atau Yang Maha Pemurah.

AR RAQIIBU            Ertinya Yang Maha Mengamati/Mengintai

AL MAJIIBU             Ertinya Yang Memperkenankan.

AL WAASI'U             Ertinya Maha Luas KepunyaanNya.

AL HAKIIMU            Ertinya Yang Maha Bijaksana

AL WADUUDU         Ertinya Maha Mencintai orang-orang yang beriman


AL MAJIIDU             Ertinya Yang Maha Mulia dan Maha Luhur.

AL BAA'ITSU           Ertinya Maha membangkitkan makhlukNya di hari kemudian.

ASY SYAHIIDU        Ertinya Maha Menyaksikan.

AL HAQQU               Ertinya Maha Besar.

AL WAKIILU            Ertinya Maha Melaksanakan Urusan MakhlukNya.

AL QAWIYYU           Ertinya Yang Maha Kuat.

AL MATIINU            Ertinya Maha Sempurna KekuatanNya.

AL HAMIIDU            Ertinya Yang Terpuji.

AL MUHSHII            Ertinya Yang Memperhitungkan setiap amal makhlukNya, dan Membalasnya.

AL MUBDI-U            Ertinya Yang Menzahirkan MakhlukNya.

AL MU'IIDU             Ertinya Yang Mengembalikan.

AL MUHYI                 Ertinya Yang Menghidupkan.

AL MUMIITU            Ertinya Yang Mematikan.

AL HAYYU                Ertinya Yang Hidup.

AL QAYYUUM          Ertinya Yang Berdiri Sendiri.

AL WAAJIDU            Ertinya Zat yang menemukan apa yang Dia kehendaki.

AL MAAJIDU            Ertinya Maha Agung dan Mulia.

AL WAAHIDU          Ertinya Mendapat apa yang dikehendakiNya.

ASH SHAMADU       Ertinya Tempat bergantung bagi semua makhlukNya.

AL QAADIRU           Ertinya Maha Kuasa atas segala sesuatu.

AL MUQTADIRU     Ertinya Yang Sangat Kuasa.

AL MUQADDIMU    Ertinya Zat yang mendahulukan.

AL MUAKHHIRU    Ertinya Zat yang mengakhirkan.

AL AWWALU           Ertinya Yang terdahulu dengan tiada permulaan.

AL AKHIIRU             Ertinya Yang kemudian dan tiada berkesudahan.

AZH ZHAHIIRU       Ertinya Maha Nyata.

AL BAATHINU        Ertinya Zat yang Maha Ghaib.

AL WAALIYY            Ertinya Maha menguasai dan mengurus semua urusan makhlukNya.

AL MUTA'AALII      Ertinya Yang Maha Tinggi.

ALBARRU                Ertinya Yang Maha Berbuat Baik.

AT TAWWAABU      Ertinya Maha Menerima Taubat.

AL MUNTAQIMU     Ertinya Zat yang berhak membalas setiap perbuatan dosa dengan azabNya.

AL 'AFUWWU           Ertinya Yang memberi maaf.

AL MAALIKUL MULKI               Ertinya Zat yang mempunyai kekuasaan.

DZUL JALAALI wal IKRAAMI    Ertinya Zat yang mempunyai Ketinggian Kemuliaan yang Sempurna.

AL MUQSITHU        Ertinya Yang sangat Adil.

AL JAAMI'U             Ertinya Yang Mengumpulkan.

AL GHANIYYU        Ertinya Yang Maha Kaya.

AL MUGHNII           Ertinya Zat yang memberi kekayaan.

AL MAANI ' U          Ertinya Yang menolak bahaya dan lain-lain.

ADH DHAARU        Ertinya Yang menyampaikan mudarat.

AN NAAFI ' U          Ertinya Yang memberi manfaat.

AN NUURU              Ertinya Yang menerangi.

AL BADII ' U            Ertinya Yang menciptakan yang belum wujud sebelumnya.

AL BAAQII               Ertinya Maha Kekal.

AL WAARITSU        Ertinya Yang kembali kepadaNya sekali makhluk.

AR RASYIIDU           Ertinya Yang Memberi Petunjuk.

AS SABUURU           Ertinya Sangat Sabar.
                

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Full design and Custom Blog Design by jiakreatifelt.comon 12 November 2013